Informatie over licenties

Wat is een licentie?

Een softwarelicentie biedt het wettelijke recht om een softwareprogramma te installeren, gebruiken, openen, weer te geven of op andere wijze in te zetten.

Softwarelicentie

Een licentie geeft niet altijd rechten op media, handleidingen of ondersteuning. Het gebruik van de software is vastgelegd in de softwarelicentievoorwaarden van Microsoft. Wanneer je een softwarelicentie verkrijgt, moet je akkoord gaan met deze voorwaarden om de software te kunnen gebruiken. Door middel van handhaving en naleving van licenties wordt de investering van een softwareontwikkelaar in zijn of haar intellectuele eigendom beschermd. Als gebruiker zorg je er door de voorwaarden goed na te leven voor dat jouw gebruik van de software aan de licentievoorwaarden voldoet. Ook beschermt dit je tegen illegale en mogelijk beschadigde of niet goed werkende software. Bovendien kun je er bij het verkrijgen van jouw licentie vaak voor kiezen aanvullende technische services en ondersteuning te ontvangen, zodat je jouw investering optimaal benut.

Wat zijn volumelicenties van Microsoft?

Volumelicenties maken het eenvoudiger en betaalbaarder om software uit te voeren op veel apparaten binnen dezelfde licentie organisatie. Wanneer je softwarelicenties verkrijgt via Microsoft Volume Licensing-programma's, betaal je alleen voor de softwarelicentie.
Verpakte software daarentegen bevat media (de cd-rom of dvd), een gebruikershandleiding en andere items. Wanneer deze fysieke kosten overbodig worden en licenties in volume worden aangeschaft, brengt dat de kosten vaak omlaag en wordt het mogelijk licenties beter af te stemmen en software beter te beheren.
Afhankelijk van het door je geselecteerde volumelicentieprogramma kun je media ontvangen. Je kunt er echter ook voor kiezen media (of aanvullende media), documentatie en productondersteuning naar behoefte afzonderlijk te downloaden of op een andere manier te verkrijgen.

Hoe lang zijn licenties geldig?

De geldigheidsduur van licenties verschilt. Ze kunnen permanent zijn of een beperkte geldigheid hebben.

Permanent of beperkt

- Permanente licenties zijn geldig zo lang de software wordt gebruikt in overeenstemming met de licentieovereenkomst en de desbetreffende softwarelicentievoorwaarden.
- Licenties met een beperkte geldigheid worden ook wel abonnementlicenties genoemd. Ze zijn tijdelijk en geven het recht een bepaald product waarvoor een licentie is verstrekt, te gebruiken zoals beschreven in de licentie overeenkomst. Het product mag bijvoorbeeld worden gebruikt tot de termijn van de overeenkomst is verstreken of tot een jaar na de datum waarop de overeenkomst is ingegaan, mits de software wordt gebruikt in overeenstemming met de licentie overeenkomst en de desbetreffende softwarelicentievoorwaarden. Licenties met een beperkte geldigheid zijn alleen beschikbaar via bepaalde uitgebreide volumelicentieprogramma's van Microsoft. Licenties met een beperkte geldigheid zijn ook beschikbaar voor bepaalde producten als Microsoft Online Services, Microsoft Desktop Optimization Pack en Windows Virtual Desktop Access.

Downgraden

Wat zijn 'downgraderechten'?

Downgraderechten

In Microsoft Volume Licensing-overeenkomsten wordt verwezen naar bepaalde rechten om eerdere versies te gebruiken van Microsoft-software met licentie. Deze rechten worden meestal 'downgraderechten' genoemd. Microsoft maakt in verwijzingen naar productlicenties onderscheid tussen de begrippen 'versie' en 'editie'. Met het begrip 'editie' worden verschillende combinaties van functies in een productfamilie aangeduid die meestal tegelijkertijd worden uitgegeven (bijvoorbeeld Office Professional Plus 2010 en Office Standard 2010). Met het begrip 'versie' worden verschillende generaties van een productfamilie aangeduid, zoals Office 2007 en Office 2010. Downgraderechten tussen de huidige generatie (N), de vorige generatie (N-1) en de generatie daarvoor (N-2) zijn beperkt tot eerdere functie-edities van een versie (bijvoorbeeld: Windows Vista Enterprise is een downgrade van Windows 7 Enterprise).

Bron: Microsoft